حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

پنج شنبه, ۲۸ تیر , ۱۴۰۳ 12 محرم 1446 Thursday, 18 July , 2024 ساعت ×
انتفاضه، رمی جمرات
26 آوریل 2022 - 9:02
شناسه : 3873
بازدید 554
15

با احترام به شهدای انتفاضه و به میمنت مبارزات فراگیر و توفنده زنان سرافراز فلسطین و با اعتقاد بر تکلیف آوری فریاد استمداد مردم مظلوم فلسطینی، که در برابر دد منشانه ترین ستم صهیونیست ها درخواست یاری و همدلی دارند و با اظهار این حقیقت که بودن در جستارهای عالمانه و پویش های پژوهشگرانه، اگر […]

ارسال توسط : منبع : فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، شماره 9
پ
پ

با احترام به شهدای انتفاضه و به میمنت مبارزات فراگیر و توفنده زنان سرافراز فلسطین و با اعتقاد بر تکلیف آوری فریاد استمداد مردم مظلوم فلسطینی، که در برابر دد منشانه ترین ستم صهیونیست ها درخواست یاری و همدلی دارند و با اظهار این حقیقت که بودن در جستارهای عالمانه و پویش های پژوهشگرانه، اگر از حضور مؤثر در اجتماع و جریانهای وارد بر جهان حاضر به دور باشد، چیزی جز دغدغه های آکادمیک و دلمشغولی های رمانتیک نخواهد بود که انسان امروز، در عصر یورش بر انسانیت، ناگزیر دارندة دلواپسی هایی خواهد بود که بر بشریت می رود. با این باور علیرغم موضوعیت داشتن مقوله زن در فصلنامه شورای زنان و ضرورت بررسی چالش ها و چاره ها در عرصه های مختلف، بدلیل مواجه بودن با اوج جنایات صهیونیست ها و پایداری پیروزمند انتفاضه، صلاح و صواب را بر آن دیدیم که به احترام زنان آزاده و سرافراز فلسطینی که دامان گرامیشان مهد پرورش جوانان انتفاضه است و به احترام مصوبة مترقی و بهنگام شورای فرهنگی اجتماعی زنان مبنی بر تشکیل ستاد حمایت از زنان و کودکان انتفاضه و ضرورت تأکید بر پی گیری همه جانبه دفاع از آن در برنامه های سازمانی اعضا و تهییج و سامان دهی هر چه بیشتر حرکت های مردمی، نگارش سرمقاله این شماره فصلنامه را به این مهم اختصاص می دهیم.

هم اندیشی و هم احساسی در موضوعات انسانی، کرانی به وسعت انسانیت دارد ، اما قدرت بیش از تصوری که با ابزارمندی علوم برای بشر، در فهم اجزاء عالم و روابط آنها، پدید آمده و تسلط او را بر طبیعت سرعت بخشیده باعث گردیده است که کران فراخ انسانیت به دلیل تکیه و تأکید بر عقلانیت ابزار ساز، انسان ساز به تنگنا مبدل شود و مانع آن گشته که خردمندی عقل، در خدمت فرهمندی روح قرار گیرد تا در کنار مقتدر شدن انسان، انسانیت نیز منبسط گردد و خودِ حقیقی از عمق اسارتهای خواستنی! و از یوغ استبدادهای خوشایند! که تفرعن خود بر خود است رها شود تا در اثر این آزادگی بدست آمده بتواند در برابر اسارتها و استبدادها و انحرافهای بیرونی بایستد و مبارزه کند. با تأسف باید اعتراف کرد آنچه که بشر به تماشایش نشسته، نشانگر آن است که در کنار کاخ رفیع رفاه و راحتی و سرعت دستیابی به خواسته های انسان، انسانیت به طرز رقت باری ضعیف نگاه داشته شده است و در حقیقت انسان با مفهومِ حسی و جهان مادی اش متکبر و انسانیت با مفهومِ وجدانی و جهان معنوی اش، مستضعف شده است بدیهی است که در این فضا طرح حقیقی موضوعات انسانی همچون عدالت – آزادی – عشق – نوع دوستی – تعاون، بس دشوار و فهماندن آن به مردمِ رها شده در امواج تبلیغاتی که دائماً از دستگاههای فریب پراکنی ارتزاق می کنند، بس ناممکن و دفاع از آن حقایق بسی پر رنج و مخاطره است اما هیچکدام از این دشواریهای برشمرده از حجم وظایف ما و لزوم سرعت در ادای تکلیف نخواهد کاست، بلکه باید با تمام قوا و با کمال همت و عزم، به پاخیزیم و مشعل انسانیت را در تندباد پلشتی ها و در هجوم پلیدیها زنده نگاه داریم، باید که جای جای عالم مشعل گیر آن شود تا به برکت بیداری های فراگیر زمینه ظهورِ بزرگ مصلح بشریت، که همة شریعت ها و آئین ها، برآمدنش بشارت داده اند فراهم گردد.

امروز یکی از این حقایق انکار ناپذیر، حقانیت مردم مظلوم فلسطین و ظلم و خباثت اسرائیل غاصب است. موضوع به قدری اساسی و آشکار است که می تواند عامل تقسیم جهان به دو قطب دوستداران فلسطین و حامیان اسرائیل، باشد می توان بر اساس آمار نفرات و نظامهایی را که در این دو قطب ص ف آرایی می کنند و دسته بندی می شوند برشمرد. از یک سو، ضمن تحلیل وضعیت موجودِ انسانِ معاصر، میزان و تعداد رژیم ها و حکومت های ضد بشری حجم مراکز تبلیغاتِ فریبکارانه رقم وابستگی و بردگی دولتها به قدرتهای بزرگ و نرخ طرفداری از ظلم! و از سوی دیگر به تعداد حکومتها و نظامهای معتقدند بر ارزشهای انسانی – حجم و مراکز اطلاع رسانی صحیح – و رقم ملتها و دولتهای آزاده – و نرخ طرفداری از عدالت! آشکار می شود. امروز موضوع فلسطین یک واقعة درون ملتی نیست، که محک کارکرد بشر به پرسشِ تاریخیِ «فاَین تذهبون» است تا معلوم گردد بشریت به این حجم سَبُعیت و فریب و سکوت با ژست شرقی و پیشرفت، عازم کدام دره و برهوت است؟ امروز سرزمین مقدس مسجد الاقصی، جهانی ترین تقدسِ مشترکِ بین ادیانی، برای پیروان حضرت موسی (ع) و حضرت عیسی (ع) و حضرت محمد (ص) تنها مکانی است که برای هر سه دین بزرگ آسمانی، تقدس مشترک دارد، سرزمینی است که یادآور مبارزات موسی و معجزات عیسی و معراج پیامبر است، این مکانِ مقدس همچنان که محل حضور پیام آوران صلح و صلاح انسانی بوده است باید همواره محل احترام و اکرام مردم عالم و کانون صلح و عدالت باشد و حال آنکه اشغالگران صهیونیست با ددمنشانه ترین روش ها این مکان شریف را محل توهین و تجاوز و تخریب خود قرار داده اند. اما متأسفانه باید گفت این حقایق دائماً قربانیِ تحریفِ امپراتوری تبلیغات جهانی، که آبشخور حیاتش سرمایه داران صهیونیست است می گردند و در عصر سریع ترین تبادلات اطلاعاتی، آشکارترین واقعیت ها در زیر انبوه فریبکاریهای تبلیغاتی مخوفِ استکباری پنهان می ماند. تا جائیکه به راحتی یک تشکیلات تروریستی، نام یک رژیم سیاسی را بر خود می نهد و سپس مهاجران ماجراجو و ولگردان حریص را از گوشه و کنار عالم جمع آوری کرده و بدون هیچ پیوند فرهنگی – وحدت ملی – و هم ریشگی تاریخی از آنها یک ملت جعلی برای یک سرزمین غصب شده، درست کرده است و صاحبان اصلی را از خانه و کاشانه بیرون و فریاد حق خواهی و بازگشت به خانه شان را بی هیچ خوفی، از مجامع بین المللی و دیده بانان حقوق بشر با شلیک گلوله های حمایت شده، پاسخ می دهند . این واقعیات دردناک، قلب انسانهای آزادة عالم را متأثر و مردم مظلوم فلسطین را متوجه یک راه حل الهی نموده است. راه حلی که از متن مرارت ها و حرمانها و از عمق اعتقادشان به اسلام تولد یافته است، انتفاضه یک «نه بزرگ» به راه حلهای سیاسی فرمایشی است که تاکنون ثمری جز استحالة فرهنگ مبارزه، و اضمحلال صفوف مبارزین بهمراه نداشته است. انتفاضه یک پاسخ درخور و ثمرآفرین، برای نجات قدس عزیز و بیرون راندن اشغالگران صهیونیست است، انتفاضه «رمی جمرات» جوانان و کودکان و مردمی ست که با سنگ اندازی به سوی شیطان بزرگ گرچه نامشروع آن اسرائیل غاصب، محو ظلم و مرگ ظالم را بشارت می دهند. اگر چه در چشم ظاهربینان که از پوسته دنیا و دنیای هرچیز، آن سو تر نمی روند. این مبارزه، بی نتیجه و نابخردانه! می نمایاند . اما باید کریمه «الم تر کیف فعل ربک با اصحاب الفیل» را از خاطر گذراند که خدای متعال در آن خبر از یک مبارزه نابرابر می دهد. نابرابری، هم در موضوعیت و هم در طریقت، در یک طرف موضوع حق است و در طرف دیگر، باطل و در یک طرف، طریق نبرد با عالیترین امکانات عصر، یعنی سپاهیان فیل سوار سراپا مسلح اند و در طرف دیگر پرندگان کوچک و سنگریزه های کوچکتر، اما در این نابرابری تمام، آنچه پیروز شد حق است. امروز نیز سردرگمی و واماندگی حکام و گردانندگان اسرائیل در برابر رمی جمرات جوانان انتفاضه، خبر از بشارت «کعصف مأکول» را در آینده ای نه چندان دور می دهد که ما تجربه این مدد الهی را در وسعت و حجمی عظیم تر در پیروزی ناباورانه انقلاب اسلامی، دیدیم و چشیدیم که چگونه مردم با دستهای خالی، دستهایی که حتی از سنگهای کوچک انتفاضه هم میان تهی بود، توانستند با اعتقاد به خدا و چشم پوشیدن از مجاری غیر خدایی، جلوه ای از کریمة «قالوا ربنا الله ثم استقاموا» را به نمایش بگذارند و با یاری خدا یک ناممکن عاقلانه را که نابودی دو هزار و پانصد سال شاهنشاهی بود، عاشقانه ممکن سازند و از آن بالاتر، با انفجار نور انقلاب، زمینه را برای پیدایش نهضت های رهایی بخش در اقصی نقاط عالم فراهم و بر پرده های سنگین ودیرین مادیگرایی آسیب های اساسی وارد نمایند و در قلمرو اندیشه انسانهای اندیشمند و خسته از وضع موجود را به سوی معنویت متوجه سازند و منشاء و بازگشت به معنویت درعصر حاضر گردند و اینچنین است که می توان گفت انتفاضه قَبَسی برگرفته از شعله انقلاب اسلامی است که در جای دیگر جهان منشاء حیات و حرکت و حماسه و کانون توجه آزادیخواهان عالم گشته است و به همین دلیل سه مشخصة ممتاز و ماهوی انقلاب ما که اصولگرایی استکبار ستیزی و رهبری فقیه دین شناس و زمان شناس است. در نهضت مقدس انتفاضه نیز، به طرز اعجاب برانگیزی وجود دارد و آنرا به عنوان مولود انقلاب اسلامی نمایان می سازد که اگر انقلاب اسلامی تولد نمی یافت انتقاضه ای نیز در میان نبود و همچون گذشته حکام و حکومت های مسلط بر جهان عرب و اسلام همه یکپارچه با انقیاد از آمریکا مجبور به پذیرش تشکیلات تروریستی صهیونیست ها به عنوان یک رژیم سیاسی بودند اجبار داشتند که همچون یک کشور و حکومت مشروع و با آبرو با روابط دیپلماسی و ارتباطات معمول بین المللی را با آن داشته باشند . لیکن با ظهور انقلاب صف مرعوبیت در برابر اسرائیل و آمریکا شکست برداشت و روح اقتدار و پایداری بر قلبهای مردم مظلوم فلسطین تابید و آنها را از نشست ها و مذاکرات بی خاصیت و فریبنده بیزار و از سالها چشم انتظاری بی ثمر خلاص کرد و با پدیدار شدن مقدس ترین انگیزه ها و با تمسک به معارف اصیل اسلام بویژه روح حماسی و ظلم ستیز آن مرحله جدید و ممتازی پدید آورد. که دنیا با نام گرامی انتفاضه آنرا شناخت اگر چه بسیاری از این حقایق هنوز هم به آحاد عالم نرسیده و رسانه های استکباری با ایجادِ بیهوشیِ عمومی و تبلیغاتی غفلت آور، مانع رسیدن و یا فهم آن هستند ولی باید امیدوارانه گفت که پیش بینی حضرت امام رحمة الله علیه آن عارف فرزانه که فرمود این قرن قرن غلبه مستضعفین بر مستکبرین است تحقق خواهد یافت و همچنانکه در پیروزی انقلاب چشیدیم در فروپاشی شوروی دیدیم به حول و قوه الهی در نابودی اسرائیل و در مرگ و نابودی آمریکای جهانخوار نیز خواهیم دید و این بشارت با تولد و سرعت فزاینده انتفاضه بشارت دوری نیست. که انتفاضه عامل وحدت مسلمانان جهان در بازگشت مردم مسلمان فلسطین به سرزمینشان و عامل وحدت پیروان ادیان آسمانی در نجات و آزاد سازی مسجد الاقصی و عامل وحدت آزادگان عالم در نابودی اشغالگران صهیونیست خواهد بود و این دریای انرژی و استعداد بهم آمده از مسلمانان و موحدان و آزادگان عالم، جبهه عظیم و الهی را در برابر آمریکا و اسرائیل ایجاد خواهد کرد و اراده خدا را بر وراثت مستضعفان و نابودی مستکبران که امام نیز بشارتش را در این قرن داده فراهم خواهد ساخت. امید که ما مردم ایران همپای گذشته و همتای رسالت عظیم «شهداء علی الناس» از دامنه غبارها و اختلافها فاصله گیریم و بر قله تحقق بزرگترین آرمانها که نابودی اسرائیل است عازم شویم و برمدار وحدت اصولگرایانه و پایدار همه عشق ها، همت ها، عزم ها و همدلی را در مرصاد نابودی اسرائیل و آزادی فلسطین که پارة تن اسلام است بکار بندیم.

ان شاء الله

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.